Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kipriikka

Y-tunnus: 1603025-5

Oiniementie 16

41900 Petäjävesi

p.0505893275

kipriikka@kipriikka.fi

 

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Riikka Kipponen

Oiniementie 16

41900 Petäjävesi

p.0505893275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                kipriikka@kipriikka.fi                                                                                                                                                                                                                                 

2. Henkilörekisterin nimi

Kipriikan asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Rekisterin käyttötarkoitus on Kipriikan verkkokaupan ja muiden asiakassuhteiden ylläpito, yhteydenottojen hoitaminen, tilausten käsittely, tilausten toimittaminen sekä tilaustositteiden arkistointi.Tietoja voidaan käyttää myös Kipriikan toiminnan kehittämiseen, tuotteiden tarjoamiseen, myymiseen ja markkinointiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Tietoja ei käytetä markkinointiin ilman asiakkaan hyväksyntää. Tilauksen tekeminen verkkokaupasta ei edellytä oman tilin rekisteröimistä.

4. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:

- asiakkaan etu- ja sukunimi

- sähköpostiosoite

- postiosoite

- puhelinnumero

- asiakasnumero

- tilaus- ja laskutustiedot

Verkkokauppaan oman tilin rekisteröineeltä asiakkaalta lisäksi:

- käyttäjätunnus

- salasana

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot tallentuvat Kipriikan asiakasrekisteriin asiakkaan tehdessä tilauksen Kipriikan verkkokaupasta tai rekisteröidessä verkkokauppaan oman tilin. Tietoja tallenetaan myös silloin, kun asiakas ottaa yhteyttä Kipriikkaan henkilökohtaisesti tai verkkokaupan yhteydenottolomakkeella, sähköpostilla, puhelimitse, tai esimerkiksi sosiaalisen median kautta.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Kipriikan asiakasrekisterin tietoja käsittelevät rekisterin ylläpitäjä ja tarvittaessa myös verkkokaupan tietojärjestelmien ylläpitäjät esim. verkkokauppapohjan toimittaja Vilkas sekä verkkomaksujen välittäjä Checkout, joka käyttää henkilötietoja maksupalvelulaissa määriteltyjen maksupalvelutoimeksiantojen suorittamiseen. Asiakasrekisteriin tallenettuja laskutustietoja luovutetaan myös kirjanpitäjälle kirjanpitoa varten. Henkilökohtaisessa maksutapahtumassa (asiakas maksaa tuotteet käteisellä tai pankkikortilla) asiakkaan antaessa yhteystietonsa sähköistä kuittia varten siirtyvät tiedot iZettlen käyttöön riippuen maksutavasta. Tietoa iZettlen tietosujakäytännöstä löydät täältä.  Rekisterin ylläptäjällä on oikeus luovuttaa tuotteiden lähetystä varten tarvittavat asiakasrekisteritiedot Postin ja Matkahuollon käyttöön. Kaikkia asiakasrekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kipriikan verkkokaupan asiakasrekisteri on verkkokauppatoimittaja Vilkkaan suojatussa palvelinympäristössä. Vilkkaan tukihenkilöstö pääsee rekisterin ylläpitäjän pyynnöstä kaupan taustahallintaan selvittämään ongelmia. Vilkas ei käytä Kipriikan verkkokaupan asiakasrekisterin tietoja mihinkään ilman rekisterinpitäjän erillistä pyyntöä. Verkkokauppajärjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain rekisterinpitäjä.

Muita kuin verkkokaupan kautta tallentuvia henkilötietoja säilytetään käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla suojatuissa tietojärjestelmissä ja tiedot varmuuskopioidaan. Kirjanpidon tositteet säilytetään lukitussa tilassa Kipriikan työhuoneella.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu.  Rekisteröidyllä on oikeus oikaista omia tietojaan, poistaa omat tiedot rekisteristä tai halutessaan rajoittaa omien tietojen käyttöä. Kyselyt, oikaisut, rajoitukset ja poistot rekisteristä on tehtävä kirjallisesti rekisterin ylläpitäjälle. Yhteystiedot näkyvät yllä. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus tietosuoja-asioista vastaavalle valvontaviranomaiselle, mikäli huomaa tietoja käytetyn väärin.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Kipriikan verkkokaupan asiakasrekisterissä tiedot säilytetään kolme kuukautta tilauksen vastaanottamisesta. Kirjanpitoon kuuluvia tositteita säilytetään kirjanpitolain edellyttämän ajan mukaisesti. Eri viestimien välityksellä tulevia yhteydenottoja ja viestejä säilytetään niin kauan, kun se on tarpeen asiakassuhteen hoitamiseksi.